El teu espai per compartir llibres i literatura | Versió 2.0

Frases per recordar

Autor de la frase:
Publicat per: Mapaor
Autor de la frase:
Albert Einstein
Publicat per: Mapaor
Autor de la frase:
Sigmund Freud
Publicat per: Mapaor
Autor de la frase:
Mahatma Gandhi
Publicat per: Mapaor
Autor de la frase:
Nelson Mandela
Publicat per: Mapaor
Autor de la frase:
Publicat per: cirojose
Autor de la frase:
Màtrix: Oraculo
Publicat per: Mapaor
Autor de la frase:
Màtrix: Morfeo
Publicat per: Mapaor
Autor de la frase:
Màtrix: Morfeo
Publicat per: Mapaor
Autor de la frase:
Màtrix: Morfeo
Publicat per: Mapaor
Autor de la frase:
Màtrix: mouse
Publicat per: Mapaor
Autor de la frase:
Neo: Màtrix
Publicat per: Mapaor
Autor de la frase:
Christopher Paolini: Eragon
Publicat per: Mapaor
Autor de la frase:
Christopher Paolini: Eragon
Publicat per: Mapaor
Autor de la frase:
La meva profe de socials XD
Publicat per: Mapaor
Autor de la frase:
Anònim
Publicat per: Mapaor
Autor de la frase:
Anònim
Publicat per: Mixa_Llapis
Autor de la frase:
Hàfidh Xirazí
Publicat per: Maff